A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Projekty realizowane przez Miasto Sejny
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej
oraz budżetu państwa


ROK 2016
 • Przemyślmy Centrum na nowo. Program Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027 [Czytaj więcej]
 • Dofinansowanie projektu "Miasto Sejny - Ratusz, rok 1846, wymiana stolarki okiennej" [Czytaj więcej]
ROK 2011
 • Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w roku 2011 [Czytaj więcej]
 • Poprawa infrastruktury drogowej w Sejnach na ulicach Nowotki, Broniewskiego i Cisowej wraz z przyległymi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011 [Czytaj więcej]
ROK 2010
 • Termomodernizacja i przebudowa dachu w Szkole Podstawowej im. mjr H. Dobrzańskiego - Hubala w Sejnach [Czytaj więcej]
 • Polsko - Litewskie spotkania na pograniczu "Tradycja i współczesność" Sejny - Druskienniki [Czytaj więcej]
ROK 2009
 • Poprawa warunków infrastruktury drogowej w mieście Sejny w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - projekt zrealizowano [Czytaj więcej]
 • Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w mieście Sejny poprzez budowę Centrum Informacji Turystycznej i wypożyczalni rowerów na Placu Dominikańskim w Sejnach oraz plaży miejskiej nad jeziorem w Sejnach [Czytaj więcej]

ROK 2008
 • Budowa boisk wielofunkcyjnych w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" [Czytaj więcej]

ROK 2007
ROK 2006
ROK 2005
 • Otoczenie pomnika bp. A. Baranowskiego jako Centrum Obsługi Turystów w Sejnach [Czytaj więcej]
 • Modernizacja systemu ciepłowniczego- kotłownia przy ul. Parkowej i ul. Emilii Plater w Sejnach [Czytaj więcej]
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy dróg w mieście Sejny w ramach Inicjatywy INTERREG III A
 • Remont stadionu miejskiego w Sejnach I etap inwestycji - trybuny i ogrodzenie [Czytaj więcej]