A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Program współpracy Konkursy ofert Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Zapraszamy do wypełnienia Karty danych o organizacji pozarządowej, która będzie podstawą do wpisu organizacji do Mapy aktywności organizacji pozarządowych prowadzonej przez Urząd Miasta w Sejnach.

"Mapa aktywności" jest otwarta dla wszystkich organizacji i będzie aktualizowana według procedur zawartych w Zarządzeniu Nr 13/2012 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowanie i istnienie "Mapy aktywności" ma pomagać w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, czyli społeczeństwa zaangażowanego w życie publiczne; ma być także bodźcem dla samych organizacji do zacieśnienia współpracy między sobą i z pozostałymi partnerami społecznymi: samorządem, przedsiębiorcami, wolontariuszami. "Mapa aktywności" ma być też źródłem wiedzy dla mieszkańców o funkcjonujących organizacjach pozarządowych na terenie miasta Sejny.

Aby dana organizacja została ujęta w "Mapie aktywności" lub też aby umożliwić zmianę danych o organizacji wpisanej już w "Mapę aktywności" należy:
     - zapoznać się z procedurami aktualizacji oraz
     - wypełnić "Kartę danych".

Karta danych w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Sejnach: www.um.sejny.pl lub w Urzędzie Miasta Sejny, pokój nr 8, e-mail: marta.klucznik@um.sejny.pl. Wypełnioną Kartę danych należy odesłać na adres: Urząd Miasta w Sejnach, ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny lub dostarczyć osobiście.