A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP

KONTAKT


MIASTO SEJNY

REGON: 790671060

NIP: 8442158877

GMINA MIEJSKA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

POWIAT SEJNEŃSKI

16-500 SEJNY, UL. JOZEFA PIŁSUDSKIEGO 25

GODZINY PRACY:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

OD 700 DO 1500

KONTAKT

Tel. centrala: 87/5162 073, 87/5162 074, 87/5162 054

Fax 87 5162 055
e-mail: sekretariat@um.sejny.pl

ESP:
https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10076

NR RACHUNKU BANKOWEGO
/ podatki, opłaty lokalne, opłata skarbowa/

Bank Spółdzielczy Rutka Tartak

04 9367 0007 0010 0005 9590 0001

BURMISTRZ

Arkadiusz Adam Nowalski

Tel. 87/5162 073

e-mail: sekretariat@um.sejny.pl

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Rzepiejewski

Tel. 87/5162 073

e-mail: rada@um.sejny.pl

SEKRETARZ

Aneta Kimszal

Tel. 87/5162 073

e-mail: sekretarz@um.sejny.pl

SKARBNIK

Bożena Renata Miszkiel

Tel. 87/5162 073, 87/5163 113

e-mail: skarbnik@um.sejny.pl

Burmistrz Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 1000 do 1600.

Sekretarz, Skarbnik oraz Kierownicy Referatów Urzędu Miasta przyjmują interesantów we wszystkich sprawach każdego dnia w ramach możliwości czasowych.

Pracownicy poszczególnych Referatów Urzędu Miasta przyjmują interesantów w ciągu całego dnia pracy Urzędu.

Przewodniczący Rady Miasta pełni dyżury w poniedziałki i środy w godzinach 1500 do 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Sejny w Sali Rady Miasta.