A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 05-11-2014 10:56  Dodał:
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA SEJNY

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się petenci Urzędu Miasta Sejny w celu załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta Sejny mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.
Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi wybranego tłumacza języka migowego (lub tłumacza przewodnika) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się z sekretariatem Urzędu Miasta Sejny (I piętro) podając datę przybycia do Urzędu Miasta Sejny oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.


Adres Urzędu Miasta Sejny:
Urząd Miasta Sejny
ul. Józefa Piłsudskiego 25
16 – 500 Sejny
tel. 87/516 20 73
fax: 87/516 20 55
e’mail: sejny@um.sejny.pl
GG: 51767125

Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd Miasta Sejny zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną.
Usługa  tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn.zm.).
Osoba uprawniona ma  prawo do skorzystania celem załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta Sejny, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).
Osoba uprawniona ma  prawo do skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego z „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego” prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego, dostępnego na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (www.bialystok.uw.gov.pl).
Urząd Miasta Sejny udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Burmistrz Miasta Sejny
(-) Jan Stanisław Kap

 

Załączone pliki:

Opis Typ Rozmiar
INFORMACJA BURMISTRZA MISTA SEJNY doc 39.50 KB