A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Przetargi
dodano: 25-09-2018 12:15  Dodał: U. Witkowska
Zaproszenie do składania ofert - OSA

Miasto Sejny zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sejnach”. 

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez  Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 21-09-2018 11:58  Dodał: U. Witkowska
Zakończenie postępowania w sprawie OSA

Zamawiający informuje, że postępowanie na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Sejnach ogłoszone 29 sierpnia 2018r. (na stronie internetowej Urzędu Miasta Sejny pod tytułem „Zaproszenie do składania ofert”) zostało zamknięte bez dokonania wyboru oferty.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 19-09-2018 09:05  Dodał: U. Witkowska

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Bardziej szczegółowa informacja w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 17-09-2018 13:27  Dodał: U. Witkowska

Zamawiający informuje, że postępowanie ogłoszone 23 sierpnia 2018r. na przebudowę przedszkola na żłobek zostało unieważnione.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 31-08-2018 07:16  Dodał: K. Palewicz

Miasto Sejny zaprasza przedsiębiorców specjalizujących się w robotach elektroinstalacyjnych do złożenia ofert na przebudowę elementów zasilania oświetlenia ulic w Sejnach.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 31-08-2018 07:14  Dodał: K. Palewicz

Miasto Sejny informuje, że postępowanie na przebudowę oświetlenia ulic z 14 sierpnia 2018r. zostało unieważnione.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 23-08-2018 12:16  Dodał: K. Palewicz

Miasto Sejny ogłasza przetarg na przebudowę części przedszkola na żłobek. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu przebudowę (przeróbkę) wyznaczonej części parteru budynku przedszkola oraz tarasu, z odnowieniem i dostosowaniem do funkcji żłobka.  Termin składania ofert upływa 6 września 2018r.  W załączeniu pełny tekst ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane także w Biuletynie Zamówień Publicznych (https://bzp.uzp.gov.pl), pod nrem nr 607393-N-2018.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 14-08-2018 10:44  Dodał: K. Palewicz

Miasto Sejny zaprasza przedsiębiorców specjalizujących się w robotach elektroinstalacyjnych do złożenia ofert na przebudowę elementów zasilania oświetlenia ulic w Sejnach.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 14-05-2018 11:43  Dodał: K. Palewicz

Miasto Sejny poszukuje projektantów branży elektrycznej lub przedsiębiorstwa projektowe w celu zaprojektowania przebudowy linii elektroenergetycznej istniejącej na ulicy Wojska Polskiego w Sejnach i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji (kod CPV: 71321000-4). Przebudowa jest planowana na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Zawadzkiego, liczącym około 515m. Oczekujemy ofert do 21 maja 2018r. do godziny 12.00.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 19-04-2018 11:40  Dodał: K. Palewicz

Zamawiający unieważnił powtórny przetarg na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny.

[Czytaj dalej..]


strony: 1  2  3  4  5  ..  12