A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP


Urząd Miasta Sejny"Poprawa infrastruktury drogowej w Sejnach na ulicach
Nowotki, Broniewskiego i Cisowej wraz z przyległymi"
w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011


Projekt zrealizowany przez Gminę Miasto Sejny zgodnie z umową nr 21B/2011 z dnia 10 maja 2011 roku o dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa.

Przyznana kwota dofinansowania w ramach umowy: 1.095.543,00 PLN

Wartość całkowita inwestycji: 2.313.622,97 PLN

Środki własne: 1.218.079,97 PLN

a także wkład Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach - 1.000,00 PLN

Przedsięwzięcie polega na:
- budowie kanalizacji deszczowej na ulicach: Nowotki i Cisowej
- budowie ulic:
               Nowotki wraz z przyległą ulicą Kasztanową, Wierzbową i Dębową,
               Broniewskiego wraz z przyległą ulicą Akacjową, Brzozową i Topolową,
               Cisowej wraz z przyległą ulicą Lipowa i Klonową,
- wykonaniu oznakowania poziomego wszystkich ulic,
- wykonaniu oznakowania pionowego wszystkich ulic.


Projekt zakończony

Załączone zdjęcia:

[Powrót]