A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


Termomodernizacja i przebudowa dachu
w Szkole Podstawowej
im. mjr H. Dobrzańskiego - Hubala w Sejnach


Projekt realizowany przez Gminę Miasto Sejny zgodnie z umową z dnia 08.07.2010 roku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

Przyznana kwota dofinansowania w ramach umowy: 698.629,78 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 1.014.992,75 PLN

Środki własne: 316.362,97 PLN

Przedsięwzięcie polega na:
        - dociepleniu elewacji budynku Szkoły,
        - rozbiórce i przebudowie dachu,
        - położeniu nowego dachu,
        - wykonaniu robót dodatkowych przy termomodernizacji elewacji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Projekt zakończony


Szkoła Podstawowa im. mjr H. Dobrzańskiego - Hubala w Sejnach
Szkoła Podstawowa
w Sejnach

Miasto SejnyProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl
Załączone zdjęcia:

[Powrót]