A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP

Remont stadionu miejskiego w Sejnach
I etap inwestycji - trybuny i ogrodzenie


Przedmiotowa inwestycja pn. "Remont stadionu miejskiego w Sejnach I etap inwestycji - trybuny i ogrodzenie" zrealizowana została w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2005-2006.

Projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków budżetu państwa: nr I.4/5/05 zawartą z Wojewodą Podlaskim w dniu 4 października 2005 r.

Projekt realizowany był zgodnie z założonym harmonogramem tj. od X-XII. 2005 r.
Ważne daty realizacji projektu:
  • data zawarcia umowy z wykonawcą: 10 października 2005 r.
  • data rozpoczęcia robót: 17.10.2005 r.
  • data zakończenia robót: 15.12.2005 r.
W wyniku przeprowadzonych prac remontowych stadion miejski dostosowany został do warunków sanitarnych i wymogów licencyjnych decydujących o możliwości jego użytkowania i prowadzenia na nim rozgrywek meczów piłki nożnej IV ligi i drużyn młodzieżowych. Prace polegały na:
  • uzupełnieniu ogrodzenia stadionu z siatki na słupkach stalowych osadzonych w cokole betonowym,
  • wykonaniu trybun sportowych składających się z 4 segmentów po 66 miejsc,
  • wykonanie 25 siedzisk zadaszonych, w tym 20 siedzisk dla kierownictwa i zawodników rezerwowych obu drużyn oraz 5 siedzisk dla spikera i obsługi medycznej.
Poniesione nakłady na realizację projektu:
a) wytyczenie granic działki stadionu miejskiego,854,00 zł (brutto)
b) roboty budowlane łącznie,219.775,19 zł (brutto)
c) nadzór inwestorski,2.197,75 zł (brutto)
Razem :222.826,94 zł (brutto)

Źródła finansowania projektu w okresie rozliczeniowym:
a) środki własne wnioskodawcy,89.446,94 zł (brutto)
b) wnioskowana dotacja z budżetu państwa133.380,00 zł (brutto)
Razem :222.826,94 zł (brutto)

[Powrót]