A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIPPolsko - Litewskie spotkania na pograniczu
"Tradycja i współczesność" Sejny - Druskienniki


Projekt "Polsko - Litewskie spotkania na pograniczu "Tradycja i współczesność" Sejny - Druskienniki" jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej "Litwa - Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.


W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 5 działań po obu stronach granicy:
        - Warsztaty i Plener fotograficzny, które odbędą się w Sejnach,
        - Warsztaty i Plener Malarski, które odbędą się w Sejnach,
        - Festiwal Kultur "Dobrze jest tworzyć wspólnie", który odbędzie się w Sejnach i            Druskiennikach,
        - Sportowe spotkania na pograniczu, które odbędą się w Sejnach i Druskiennikach,
        - Warsztaty i Plener Rzeźbiarski, które odbędą się w Sejnach.

Wartość projektu:
całkowity koszt projektu: 110.574,00 Euro
całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu (100%): 110.574,00 Euro
- dofinansowanie z EFRR (85%): 93.987,90 Euro
- wkład własny wszystkich Partnerów (15%): 16.586,10 Euro
     z czego wkład własny Miasta Sejny: 9.852,30 Euro
     w tym dofinansowanie z budżetu państwa (10%) 6.568,20 Euro

Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Sejny w partnerstwie Centrum Kultury w Druskiennikach oraz z Centrum Sportu w Druskiennikach przy współudziale Stowarzyszenia "Euroregion Niemen".
Miasto Sejny

[Powrót]