A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP


Urząd Miasta SejnyPoprawa warunków infrastruktury drogowej
w mieście Sejny
w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych


Projekt realizowany przez Gminę Miasto Sejny zgodnie z umową o dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa.

Przyznana kwota dofinansowania w ramach umowy: 535.518,00 PLN

Wartość kosztorysowa inwestycji: 1.237.529,41 PLN

Środki własne: 702.011,41 PLN

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:
- budowie kanalizacji deszczowej na ulicach: Żwirki i Wigury oraz Szkolnej,
- budowie ulic: Niecałej, Łącznej, Szkolnej oraz Żwirki i Wigury,
- wykonaniu oznakowania poziomego ulic,
- wykonaniu oznakowania pionowego ulic.


Projekt zrealizowano

Załączone zdjęcia:

[Powrót]