A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP


Urząd Miasta SejnyBudowa boisk wielofunkcyjnych w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Sejnach


Projekt realizowany przez Gminę Miasto Sejny zgodnie z umowami o dofinansowanie projektu:

  • Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Urzędu Marszałkowskiego z dnia 03.06.2008 roku.
    Przyznana kwota dofinansowania w ramach umowy: 333.000,00 PLN
  • Umowa nr 4/08 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków budżetowych z dnia 31.10.2008 roku.
    Przyznana kwota dofinansowania w ramach umowy: 333.000,00 PLN

Wartość kosztorysowa inwestycji: 1.063.995,85 PLN
Łączna kwota dofinansowania projektu w ramach w/w umów wynosi 666.000,00 PLN
Środki własne: 397.995,85 PLN

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
- budowie boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego (do piłki siatkowej i koszykowej)
- wykonaniu robót dodatkowych - fundamenty do masztów,
- budowie budynku szatniowo-sanitarnego,
- wykonaniu robót dodatkowych - urządzenie terenu.

Załączone zdjęcia:

[Powrót]