A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP

Modernizacja systemu ciepłowniczego -
kotłownia przy ul. Parkowej i ul. Emilii Plater w Sejnach


Inwestycja współfinansowana z Funduszu Projektów Infrastruktury Około-biznesowej w ramach Narodowego Programu dla Polski PHARE 2003

Projekt realizowany od 05.05.2006 r. do 20.08.2006 r. obejmował:
  • Wykonanie technologii modernizowanej kotłowni przy ul. Parkowej wraz z instalacjami wewnętrznymi,
  • Wykonanie technologii modernizowanej kotłowni przy ul. Parkowej wraz z instalacjami wewnętrznymi,
  • Likwidację kotłowni przy ul. E. Plater,
  • Wykonanie instalacji sanitarnych w modernizowanej kotłowni przy ul. Parkowej,
  • Wykonanie sieci cieplnej czteroprzewodowej,
  • Montaż komina w kotłowni przy ul. Parkowej,
  • Modernizację i przebudowę kotłowni przy ul. Parkowej

Ogólna kwota kontraktu w EUR (bez VAT):    231 241,80 EUR
Kontrakt z Wykonawcą230 541,80 EUR
Kwota wsparcia ze środków BRIPF149 213,00 EUR
Kwota udziału własnego81 328,80 EUR
Kontrakt z Audytorem700,00 EUR
Kwota wsparcia ze środków BRIPF453,00 EUR
Kwota udziału własnego247,00 EUR
 
Całkowita łączna wartość kontraktów231 241,80 EUR
Kwota wsparcia ze środków BRIPF149 666,00 EUR
Kwota udziału własnego81 575,80 EUR

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych "Rzońca" - Józef Rzońca, ul. Poznańska 81, 18-400 Łomża

Wykonawcą audytu była firma audytorska "DORADCA" Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 15, 16-400 Suwałki

[Powrót]