A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP

I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski w Sejnach

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina oraz budżetu państwa przy współudziale Euroregionu Niemen.

Plener Rzeźbiarski realizowany był w dniach 31.07-13.08.2006 roku w pobliżu klasztoru podominikańskiego nad rzeką Marychą w Sejnach. W trakcie trwania pleneru realizowane były również otwarte warsztaty rzeźbiarskie, na których każdy mógł spróbować sił w rzeźbieniu.

Uczestnikami pleneru byli:
artyści z Polski: Konrad Kotarski, Jan Zaborowski, Jan Melin, Józef Niewiński, Andrzej Wasilewski
artyści z Białorusi: Mikolai Skliar , Valiantin Bahdzevich, Andrei Pohazhelski
artyści z Litwy: Vanda Umbrasiene, Ananas Lastauskas

Podczas pleneru zostało wykonanych 10 rzeźb dębowych, które zamontowano na Placu Dominikańskim nad rzeką Marychą w Sejnach oraz na trzech głównych wjazdach do miasta Sejny.

Po zakończeniu pleneru wydane zostały katalogi poplenerowe, w których zawarto informacje o projekcie, programie z którego projekt był zrealizowany oraz o samych rzeźbiarzach uczestniczących w plenerze.

Wartość projektu według poniesionych wydatków
całkowity koszt mikroprojektu: 54 013,25 PLN
całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach mikroprojektu (100%): 53 866,85 PLN
całkowite wydatki niekwalifikowane w ramach mikroprojektu: 146,40 PLN
     - dofinansowanie z EFRR (75%) 40 400,14 PLN
     - wkład własny (25%): 13 466,71 PLN
     - w tym współfinansowanie z budżetu państwa(10%): 4 040,01 PLN

Projekt zorganizowany przez Gminę Miasto Sejny w partnerstwie z Komitetem Wykonawczym Obwodu Grodzieńskiego, Wydziałem Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Grodnie oraz Sejneńskim Towarzystwem Opieki nad Zabytkami

Załączone zdjęcia:

[Powrót]