A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej
w mieście Sejny poprzez budowę
Centrum Informacji Turystycznej i wypożyczalni rowerów na Placu Dominikańskim w Sejnach
oraz plaży miejskiej nad jeziorem w Sejnach


Projekt realizowany przez Gminę Miasto Sejny zgodnie z umową z dnia 30.04.2009 roku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

Przyznana kwota dofinansowania w ramach umowy: 504.581,65 PLN

Całkowita wartość projektu: 972.017,45 PLN

Środki własne: 467.435,80 PLN

Przedsięwzięcie polega na:
- budowie plaży miejskiej nad jeziorem w Sejnach,
- budowie pomostu na jeziorze w Sejnach,
- budowie budynku Centrum Informacji Turystycznej,
- budowie wypożyczalni rowerów,
- wydaniu publikacji,
- zakupie wyposażenia Centrum Informacji Turystycznej oraz wypożyczalni rowerów.


Projekt zakończony


Miasto SejnyProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl
Załączone zdjęcia:

[Powrót]