A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP

Artystyczne spotkania na pograniczu

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina oraz budżetu państwa przy współudziale Euroregionu Niemen.

W ramach projektu przeprowadzone zostały działania:
  • Międzynarodowy Plener Malarski oraz warsztaty malarskie w Sejnach
  • Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski oraz otwarte warsztaty rzeźbiarskie w Sejnach
  • Jarmark Sztuki Ludowej i Przegląd Piosenki Ludowej
Wartość projektu według poniesionych wydatków:
całkowity koszt mikroprojektu: 185.145,74 PLN
całkowite wydatki kwalifikowane w ramach mikroprojektu (100%): 185.145,74 PLN
     - dofinansowanie z EFRR (75%): 138.859,30 PLN
     - wkład własny (25%): 46.286,43 PLN
               w tym współfinansowany z budżetu państwa (10%) 18.514,57 PLN

Projekt zorganizowany przez Gminę Miasto Sejny w partnerstwie z Komitetem Wykonawczym Obwodu Grodzieńskiego, Wydziałem Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Grodnie

[Powrót]