A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Przetargi
dodano: 31-08-2018 07:16  Dodał: K. Palewicz

Miasto Sejny zaprasza przedsiębiorców specjalizujących się w robotach elektroinstalacyjnych do złożenia ofert na przebudowę elementów zasilania oświetlenia ulic w Sejnach.

Zadanie polega na zastąpieniu istniejących w stacjach transformatorowych układów pomiaru i sterowania energią oświetlenia ulic alternatywnymi układami usytuowanymi poza stacjami transformatorowymi (wyniesienie punktów zasilająco-sterowniczych ze skrzyni stacyjnej, wraz z wykonaniem zasilania). Planuje się przebudowę 15 punktów.
Roboty muszą zostać zakończone i przygotowane do odbioru w terminie do 30 października 2018r., z opcjonalną możliwością przedłużenia tego terminu.
Kody CPV: 45310000-3, 74232000-4, 45316100-6, 45316110-9, 51112200-2.
Oferty należy dostarczyć do Urzędu Miasta Sejny do 13 września 2018r. do godziny 11.30.
Istotne szczegóły zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączone pliki:

Opis Typ Rozmiar
Formularz ofertowy doc 59.00 KB
Formularz cenowy doc 63.50 KB
Warunki zamówienia pdf 50.10 KB