A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Przetargi
dodano: 08-04-2016 13:58  Dodał:

Informacja dotycząca przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów  z miasta Sejny. Miasto Sejny informuje że, w formularzu ofertowym termin wykonania zamówienia powinno być od 1 czerwca 2016r. do 31 maja 2019r.


Kategoria: Przetargi
dodano: 17-03-2016 08:54  Dodał:

Urząd Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Załącznik (doc).

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 01-03-2016 13:39  Dodał:

Miasto Sejny ogłasza przetarg na : Odbieranie i zagospodarowanie odpadów  z miasta Sejny. Dokumentacja i ogłoszenie w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 20-01-2016 13:51  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości wymienionych w ogłoszeniu (doc)

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 14-01-2016 08:11  Dodał:

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych pod wynajm w załączeniu (pdf)

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 24-11-2015 13:43  Dodał:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie ofert w przetargu nieograniczonym na zakup energii w ramach Grupy Zakupowej Nr VII/2015 Voltra i PEO. Wzałaczeniu (doc)

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 01-04-2015 11:53  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza wynik przetargu z 30 marca 2015r. na najem lokalu użytkowego przy ul. 22 lipca 10 w Sejnach. Podany wynik może być zaskarżony zgodnie z ustawą.

Ogłoszenie w załączeniu.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 04-03-2015 09:53  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny ogłosił drugi przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 49,7m² przy ul. 22 Lipca 10 w Sejnach. Otwarcie przetargu wyznaczono na 30 marca 2015r. o godzinie 9:30 w Urzędzie Miasta Sejny, przy czym do 26 marca 2015r. należy wnieść wadium 200zł.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 04-12-2014 18:32  Dodał:

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/14 Nazwa zadania: przetarg na zakup paliw płynnych do samochodów eksploatowanych przez PGK w Sejnach Spółka z o.o. W załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 26-11-2014 14:30  Dodał:

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o., ul. 1 Maja 15 16-500 Sejny, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8  Prawa zamówień publicznych - dostawa paliw płynnych do samochodów eksploatowanych przez PGK w Sejnach Spółka z o.o. Ogłoszenie i specyfikacja w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  ..  12