A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Przetargi
dodano: 11-04-2018 11:10  Dodał: K. Palewicz

Miasto Sejny podaje wyniki otwarcia ofert, które miało miejsce 30 marca 2018r.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 13-03-2018 12:32  Dodał: K. Palewicz

Miasto Sejny ogłasza ponownie przetarg na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny. Przedmiotem  zamówienia uzbrojenie terenu wyznaczonego na teren inwestycyjny przy ulicy Powstańców Sejneńskich w Sejnach poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, oświetlenia terenu oraz makroniwelację.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 22-02-2018 07:44  Dodał: K. Palewicz

Zamawiający unieważnił przetarg na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 20-02-2018 14:11  Dodał: K. Palewicz

Miasto Sejny podaje wyniki otwarcia ofert, które miało miejsce 19 lutego 2018r.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 26-01-2018 14:30  Dodał: K. Palewicz


Miasto Sejny ogłasza przetarg na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny. Przedmiotem zamówienia uzbrojenie terenu wyznaczonego na teren inwestycyjny przy ulicy Powstańców Sejneńskich w Sejnach poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, oświetlenia terenu oraz makroniwelację. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 22-12-2017 11:57  Dodał:

Urząd Miasta Sejny zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup ringu bokserskiego z podestem

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 19-12-2017 14:16  Dodał:

Zamawiający ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr
GM.7004.2.2017 prowadzonym pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Miasta Sejny”.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 18-12-2017 14:15  Dodał:
Modernizacja oświetlenia ulicznego -teren Miasta Sejny

Miasto Sejny podaje wyniki otwarcia ofert, które miało miejsce 18 grudnia 2017r.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 13-12-2017 10:41  Dodał:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Sejny informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę i montaż zewnętrznego monitoringu na Placu Dominikańskim w Sejnach"

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 05-12-2017 14:45  Dodał:

Miasto Sejny ogłasza przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dokonanie wymiany lamp oświetlenia ulicznego na obszarze wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 618484-N-2017

[Czytaj dalej..]


strony: 1  2  3  4  5  6  ..  12