A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
dodano: 09-09-2008 14:06  Dodał:

Urząd Miasta Sejny podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W załączeniu plik z informacją w formacie pdf.

[Czytaj dalej..]


dodano: 27-11-2007 21:56  Dodał:

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 24 listopada 2005r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii światłowodowej relacji Gdańsk-Olsztyn-Suwałki-Białystok na terenie miasta Sejny.

[Czytaj dalej..]


dodano: 09-10-2007 15:47  Dodał:

Starostwo Powiatowe w Sejnach jak zwykle przed zbliżającą się zimą informuje nas o standardach zimowego utrzymania dróg powiatowych. Do pobrania jest dokładna mapka, dzięki której na przykład będziemy wiedzieli które drogi zostaną w pierwszej kolejności odśnieżane, posypywane solą itd. (plik jest dość duży, trzeba poczekać kilka sekund nim się załaduje).

[Czytaj dalej..]


dodano: 18-09-2007 22:13  Dodał:

Zapraszam do zapoznania się z uchwałami Rady Miasta w Sejnach z dnia 13 września 2007r. w sprawie wyboru ławników, obwodów głosowania w Powiatowym Szpitalu i Domu Pomocy Społecznej w Sejnach oraz powołania przedstawiciela do Rady Społecznej SPZOZ w Sejnach

[Czytaj dalej..]


dodano: 04-09-2007 19:03  Dodał:

W wakacje w Szkole Podstawowej, Przedszkolu Miejskim i Gimnazjum nr 1 - organem prowadzącym jest miasto, przeprowadzono następujące remonty (na kwotę ok. 100 tys. zł):

[Czytaj dalej..]


dodano: 30-08-2007 01:06  Dodał:

Obrady IX Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 30 sierpnia 2007 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miasta Sejny.

[Czytaj dalej..]


dodano: 30-08-2007 00:55  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że od dnia 10 września 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

BIURO DOWODÓW OSOBISTYCH
pracuje, jak niżej:
Poniedziałek: 8.00 – 19.00
Wtorek – Piątek: 7.00 - 15.00

dodano: 30-08-2007 00:52  Dodał:
OGŁOSZENIE

W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Sejny

Na podstawie art. 24 ust. 2 i ust. 8 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. Nr 72 , poz. 747 , tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ) informuje się, iż wchodzą w życie od dnia 01 września 2007 r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

  1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody - 2,10 + 7% VAT
  2. Cena za lm3 odprowadzonych ścieków - 3,32 + 7% VAT

Taryfy obowiązują przez 1 rok tj. od dnia 01 września 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r.


strony: 1  2  3  4